Medical and Food-Sharing Program (Sagot sa mga Katanungan)

Program 1: Medical and Food-sharing program for malnourished children

1. Ano ang mga requirement para isali ang anak ko sa programa?

A. Photocopy ng birth certificate ng bata (Dalhin din ang original na kopya)
B. 3R Picture ng bata
C. Brgy. Certificate of Indigency
D. Photocopy ng valid ID ng magulang (Dalhin din ang original na kopya)
E. Photocopy ng PWD ID at booklet para sa batang may kapansanan (Dalhin din ang original na kopya)

2. Ano ang age limit ng mga batang pwede isasali?

Malnourished na bata: 3 to 5 years old
Batang may kapansanan: 3 to 7 years old
3. Kelan ang deadline ng pag-submit ng mga requirement?

Ika-30 ng Marso.
4. Kailan at saan ko pwede i-submit ang mga requirement?

Maari kayong dumaan sa opisina ng Gota de Leche tuwing Martes, Miyerkules, at Huwebes.

Ang Gota de Leche ay matatagpuan sa 859 S.H Loyola St, Sampaloc, Manila.
5. Ilang slots ang available?

Mayroong 30 slots na nakalaan para sa mga malnourished na bata, at 45 slots naman para sa mga batang may kapansanan.

Paalala: Ang mga slot ay first-come, first-served. Maaring maubos ang slots bago pa mag ika-30 ng Marso.
6. May mga katanungan pa ako. Sino ang pwede ko kausapin?

Maari kayong tumawag sa numerong 516-0542. Hanapin si Karla.

Further Reading

Dra. Ma. Luisa Villavicencio is a key member in Gota de Leche’s efforts in spreading nutritional awareness to its beneficiaries. She’s a second-generation Gota volunteer,…

try

Photo by J. Likha Yatco It has been almost a month since super typhoon Yolanda cut a swath of destruction in the heart of the…

Suggested Photos